د. جاسيا ساركيسيان

طبيبة أمراض جلدية

Specialization: طبيبة أمراض جلدية
Location: دلما، أبوظبي
رقم الهاتف: +971 2 557 2220

حجز المواعيد

Expertise:

  • Acne
  • Hair loss
  • Chemical peels
  • Lip Augmentation + Filler for face
  • Mesotherapy for Cellulite and face
  • Fraxel
  • Thermage
  • Medlite Laser for Tattoo Removal
  • Botox®
  • Amelan Peel

Qualifications:

American University of Beirut